واریاسیون


واریاسیون همان رنگهای قوی و خالص است که ب تنهای مصرف نمیشود و برای مخلوط  کردن با سایر رنگها برای ایجاد تن های مختلف دلخواه و از بین بردن رفله  های نامطلوب و ناخواسته از روی مو و تنوع در رنگهای مو بکار میرود.

  • واریاسیون آبی خاصیت ضد نارنجی دارد و با رنگ های گروه N قابل ترکیب است. 
  • واریاسیون دودی و نقره ای خاصیت ضد زردی دارند و همچنین تن دودی یا سیلور رنگ را شدت می بخشند.
  • واریاسیون بنفش خاصیت ضد زردی دارد و با گروه C (دودی) و A (خاکستری) قابل ترکیب است. 
  • واریاسیون طلایی با همه گروه ها قابل ترکیب است و تن طلایی رنگ را شدت می بخشد.
  • واریاسیون سبز را بهتر است با گروه M (زیتونی) و A و C مخلوط کنید. 
  • واریاسیون قرمز را بهتر است با رنگ های گروه زیتونی M، دودی C و خاکستری A مخلوط نکنید!
  • واریاسیون نقره ای باعث براق شدن موها می شود. 
  • واریاسیون بنفش در ترکیب با رنگ های دارای تن قرمز، شدت و درخشش رنگ قرمز را بیشتر می کند.


کمی صبر کنید...

دسته‌بندی