سوالات متداول

پاسخ به پرسش هاى متداول

شبنم چه محصولاتی ارائه می‌کند؟
محصولات شبنم چطور انتخاب می‌شوند؟
هزینه ارسال محصولات چطور تعیین می‌شود؟
در صورت نارضایتی از محصولات چه اتفاقی می‌افتد؟
ضمانت محصولات به چه صورت است؟
نحوه ثبت خرید کالا در سایت به چه صورتی است؟