دسته‌بندی‌ها
میزان زبری برسمسواک

0% مسواک تریزا مدل feel good با برس متوسط
5% مسواک تریزا مدل flexible white با برس نرم