دسته‌بندی‌ها

موارد مصرف

دستمال جعبه ای

13% دستمال کاغذی 100 برگ 3 لایه چشمک

دستمال کاغذی 100 برگ 3 لایه چشمک

24,600 تومان
21,402 تومان
9% دستمال کاغذی 300 برگ چشمک

دستمال کاغذی 300 برگ چشمک

24,600 تومان
22,386 تومان
5% دستمال کاغذی پاپیا 300 برگ

دستمال کاغذی پاپیا 300 برگ

18,900 تومان
17,955 تومان
5% دستمال کاغذی پاپیا 200 برگ

دستمال کاغذی پاپیا 200 برگ

12,400 تومان
11,780 تومان
0% دستمال کاغذی فول تایم 200 برگ

دستمال کاغذی فول تایم 200 برگ

11,400 تومان
9,900 تومان