دسته‌بندی‌ها

نوع پوستپرایمر صورت

15% پرایمر خشک ژنوبایوتیک

پرایمر خشک ژنوبایوتیک

110,000 تومان
93,500 تومان
10% پرایمر مات تاچ مای

پرایمر مات تاچ مای

120,000 تومان
108,000 تومان
0% پرایمر چرب ژنوبایوتیک

پرایمر چرب ژنوبایوتیک

236,100 تومان
229,000 تومان
10% پرایمر پرفکت شون

پرایمر پرفکت شون

160,000 تومان
144,000 تومان