دسته‌بندی‌ها

نوع دستمال


تعداد لایه دستمال


دستمال و پنبه

13% دستمال کاغذی 100 برگ 3 لایه چشمک

دستمال کاغذی 100 برگ 3 لایه چشمک

24,600 تومان
21,402 تومان
9% دستمال کاغذی 300 برگ چشمک

دستمال کاغذی 300 برگ چشمک

24,600 تومان
22,386 تومان